Начало Принципи Други сфери на дейност Контакти EN
Представяне на компанията

         „ТУЛЛЕ” ООД е консултантско дружество, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията – Министерство на правосъдието, съгласно българското законодателство през 2008г. от съдружниците Стефан Григоров Фурнаджиев и Мария Димитрова Фурнаджиева.


         Сферите на дейност на дружеството са със специален акцент в предоставяне на правна помощ и специализирани юридически консултации в областта на строителните инвестиции, търговско право и сделките с недвижими имоти, а така също и в сферата на съдебното събиране на вземания и „лоши” кредити и принудителното изпълнение върху имуществото на длъжника по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.


         Предлагаме висококвалифицирани юридически услуги на местни и чуждестранни физически и юридически лица в областта на гражданското, административното и наказателното правно. Богатият ни практически опит и подготовка ни позволява да предложим правни услуги и в една малко популярна, но специфична област на правно регулиране – електронни съобщения и пощенски услуги.


         Ние предлагаме на своите корпоративни клиенти абонаментно правно обслужване, включващо пълен набор от юридически услуги и консултации, необходими за осъществяването на тяхната търговска, инвестиционна или друга специфична дейност. Нашият екип се състои от висококвалифицирани и опитни юристи и икономисти, практикували в престижни търговски дружества, юридически кантори, държавни, администрации и правозащитни органи.


         Юристите на „ТУЛЛЕ” ООД са специализирали и придобили релевантен юридически опит в областта на гражданското, вещното, търговското и облигационното право, административното право и процес, процесуалното представителство и администриране във всички фази на изпълнителния процес в едни от най-големите финансови групи в световен мащаб - „УниКредит Груп” и „Сосиете Женерал Груп”.


         Предоставяйки нашите услуги, ние Ви предлагаме бързина, коректност и доверие между партньорите. За нас винаги е най-важно клиентите ни да останат удовлетворени и отново да се върнат при нас.


Основни сфери на дейност

Недвижими имоти

         Покупко-продажбата на недвижим имот е важно събитие в живота на повечето хора. Всички знаем разликата между “къща”, “дом” и “имот”, за това посредниците в него играят роля както на чисто човешко, така и на професионално-експертно равнище със съветите, препоръките и отговорностите си. Нашето дружество има богат опит в правното консултиране на строителни проекти за ... (още)

Съдебно събиране

   „Тулле” ООД е дружество, предоставящо специализирани, висококвалифицирани правни услуги в областта на съдебното събиране на вземания на физически и юридически лица. Основната ни задача е да Ви предложим високоспециализирани услуги, които не са присъщи на всеки бизнес и да осъществим правилното и резултатното им провеждане, предпазвайки максимално Вашия бизнес и Вашите пари. Богатият ни професионален и практически опит, съчетан със сериозна и задълбочена теоретична подготовка, ни позволява ...(още)

Административни услуги

       В процеса на нашата работа екипът ни се сблъска с един проблем, който неизменно съпътства всяка дейност и сфера на живота ни. В ежедневието и работата си всеки от нас има досег с административните органи – общински и държавни. С многобройните си изисквания, критерии и неудобно работно време получаването на необходимите документи става трудно и тромаво. Това не само губи време, но и създава много неприятни емоции. Ние можем да улесним този процес, като Ви съдействаме и вместо вас извървим този път. Нашият екип действа бързо и ефективно ...(още)