Начало Принципи Други сфери на дейност Контакти EN
Недвижими имоти

          Покупко-продажбата на недвижим имот е важно събитие в живота на повечето хора. Всички знаем разликата между “къща”, “дом” и “имот”, за това посредниците в него играят роля както на чисто човешко, така и на професионално-експертно равнище със съветите, препоръките и отговорностите си.


         Нашето дружество има богат опит в правното консултиране на строителни проекти за жилищни и административни сгради, консултиране при продажба и/или закупуване и промяна в предназначението на недвижими имоти, както и обичайни сделки на прехвърляне на недвижими имоти – продажба, дарение, замяна.


         Екипът на дружеството съветва комплексно своите клиенти /местни и чуждестранни инвеститори, строителни компании или отделни частни лица/, търси и намира правилното решение на конкретни правни въпроси, възникнали в процеса на осъществяването на съответния проект.


         Ние насочваме клиентите си според интереса им съответно към инвестиции, към решение на жилищния им проблем или още по-добре – към комбинация от двете. Нашата мисия е да създадем климат на доверие между нас и клиентите ни и да им гарантираме надеждна, перфектна и лека сделка.


         Представителството при сделки с недвижими имоти включва:


         - подробна проверка на правното състояние на избрания от клиента недвижим имот;

         - организиране на преговорите по сделката;

         - изготвяне на предварителен и окончателния договор за сделката, при внимателен анализ на всички юридически аспекти и условия по

           договора;

         - консултации за предвижданията на Общия устройствен план и Подробния устройствен план, относно конкретния недвижим имот,

           обект на сделка;

         - съдействие при промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с Общия устройствен план на

           съответната община;

         - изготвяне на нотариални актове, пълномощни и различни видове молби и декларации;

         - изготвяне на договори за наем и аренда;

         - изготвяне на данъчни и други писмени становища и консултации, свързани с имота и данъчното му облагане;

         - съдействие при получаване на банкови кредити за закупуването на имоти, подготовка на всички необходими документи, относно

           кредитирането;

         - съдействие при избор на най-благоприятната кредитна институция, при максимално удобни условия за клиента;

         - бърза експертна оценка на избрания от Вас недвижим имот от лицензиран оценител;