Начало Принципи Други сфери на дейност Контакти EN
Принципи

         » Поверителност: Ценим правото на анонимност и гарантираме, че цялата ни известна информация, ще бъде запазена и неразкривана на трети лица. Всички документи и кореспонденцията ни с клиентите са неприкосновени. След приключване на случая при поискване ще Ви върнем намиращите се при нас документи и книжа. В противен случай последните се съхраняват при нас в срок от пет години, след което се унищожават.


         » Експедитивност и отговорност: специалистите на консултантско дружество "ТУЛЛЕ" ООД полагат дължимата грижа за максимално, бързо и оптимално решение на поставените им правни въпроси.


         » Свободна комуникация: Една от основните ни задачи е да Ви държим непрекъснато информирани. Вярваме, че свободното и ефективно общуване с клиентите ни допринася значително за успешния изход на делото.


         » Висок професионализъм: Считаме, че професионализмът включва познание, опит, дисциплина и етичност. Нашият екип, състоящ се от млади, енергични и добре обучени хора, винаги следва тези качества в процеса на работа с нашите клиенти.


         » Дългосрочно партньорство: Нашата крайна цел е да изградим дългосрочно партньорство с клиентите ни. Ние даваме всичко от себе си да защитаваме интересите Ви в рамките на закона. Вашата удовлетвореност значи много за нас. В този смисъл, считаме, че всеки клиент е уникален и предприемаме различен подход към всеки отделен казус. Количеството професионализъм обаче, което прилагаме, е винаги еднакво и смятаме последното за най – важен компонент за високото качество на предлаганите от нас услуги.