Начало Принципи Други сфери на дейност Контакти EN
Съдебно събиране

Съдебно събиране за неюристи


      „Тулле” ООД е дружество, предоставящо специализирани, висококвалифицирани правни услуги в областта на съдебното събиране на вземания на физически и юридически лица.


        Основната ни задача е да Ви предложим високоспециализирани услуги, които не са присъщи на всеки бизнес и да осъществим правилното и резултатното им провеждане, предпазвайки максимално Вашия бизнес и Вашите пари.


      Богатият ни професионален и практически опит, съчетан със сериозна и задълбочена теоретична подготовка, ни позволява да предоставяме на клиентите си сигурни и компетентни консултации и становища по най-разнообразни казуси в хода на изпълнителния процес.


      Доверявайки ни се, Вие предоставяте дължимите ви се и несъбрани задължения за управление на професионалисти. Преотстъпвайки ни изцяло дейността по събиране на дълговете, не е необходимо да се ангажирате с този въпрос до неговото приключване. Единственото време, което ще отделяте, е за получаване на информация за хода на работата по Вашия случай и обсъждането на предложените от нас действия.


       Събирането на дължимото Ви е в ръцете на юристи с опит, които ще изготвят правилна стратегия за неговото събиране. Това ще Ви спести допускане на грешки, които могат да се окажат с фатални последствия, тъй като изборът на правилна стратегия за действие и бързото и изпълнение, са от основно значение за успешното събиране на задължението.


      При предоставянето на нашите услуги се стремим максимално да Ви освободим от действия по събиране на дълга, предоставяйки Ви ясна и своевременна информация за хода на съдебното събиране. Доверете ни се - може да разчитате на нашата дискретност, коректност и максимална защита на интересите Ви.


         Ние Ви предлагаме:


         - Пълно правно обслужване в областта на съдебното събиране на лоши кредити и вземания от физически и юридически лица;

         - Изготвяне на анализи и стратегии за оптимизиране на процеса на съдебно събиране;

         - Изпълнително и заповедно производство: изготвяне и депозиране на заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 и чл.

           417 от ГПК и изпълнителен лист; Образуване и водене на изпълнителни дела пред ЧСИ/ДСИ.

         - бързо, коректно и точно оформяне на необходимите документи за издаване на ИЛ и Заповед за изпълнение, своевременното

           получаване на изпълнителен лист и заповед за изпълнение, образуване на изпълнително дело и предприемане на правни и фактически

           действия в защита на интересите на взискателя.

         - подпомагане на кредитора за правилен избор на съдебен изпълнител;

         - Правни консултации и подпомагане на кредитора при избора на процесуални и изпълнителни способи за събиране на задължения.

         - Правна помощ, консултации и изготвяне на стратегии за извънсъдебно събиране на лоши кредити;

           Участие и посредничество в преговори с длъжници с цел доброволно, извънсъдебно погасяване на задължения;

           Изготвяне на извънсъдебни спогодби и споразумения за разсрочено погасяване на задължения;

           Изготвяне на договори за цесия, встъпване и заместване в дълг.

         - Обезпечителни производства по издаване на обезпечителна заповед и налагане на обезпечителни мерки върху имуществото на

           длъжника.

         - Защита срещу незаконни действия на ЧСИ, изготвяне на жалби до съда и камарата на ЧСИ, защита по исков ред.