Начало Принципи Други сфери на дейност Контакти EN
Административни услуги

         В процеса на нашата работа екипът ни се сблъска с един проблем, който неизменно съпътства всяка дейност и сфера на живота ни. В ежедневието и работата си всеки от нас има досег с административните органи – общински и държавни. С многобройните си изисквания, критерии и неудобно работно време получаването на необходимите документи става трудно и тромаво. Това не само губи време, но и създава много неприятни емоции. Ние можем да улесним този процес, като Ви съдействаме и вместо вас извървим този път. Нашият екип действа бързо и ефективно и по този начин Ви спестява обикалянето от гише на гише и лутането по безкрайните коридори на бюрокрацията. По този начин се стремим максимално да задоволим индивидуалните и специфични изисквания на всеки наш клиент и да му спестим време и усилия. А удовлетвореността на клиентите предполага дългосрочно сътрудничество и е най-добрата реклама за работата ни..


         Обхват на административните услуги, предлагани от екипа ни:


         Изготвяне, подаване и получаване на всички документи необходими за отпускане на кредит или лизинг. Съдействие до приключването и финализирането на целия процес на сделката с банковите институции и пред нотариус. Консултиране, относно избор на банкова или финансова институция, съпоставка на условия и възможности, във връзка с персоналните изисквания на клиента. Възможност за бърза експертна оценка от лицензиран оценител на недвижими имоти


         Снабдяване с:

         - удостоверение за тежести, бърза справка от имотния регистър;

         - удостоверение за данъчна оценка;

         - удостоверения от Агенцията по кадастър и имотен регистър;

         - скица;

         - удостоверения за гражданско състояние;

         - удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;

         - изготвяне на всички необходими справки и др.